CEJLONSKI CIMET 1000 g

Cejlonski cimet dobiva se iz drveta Cinnamomum verum.

47,00 kn