VAŽNO PROČITATI!

Poštovani kupci,

prilikom odabira proizvoda molimo Vas da pažljivo pročitate upute koje stoje uz proizvod jer su one važne za Vas. Proizvodi na kojima su navedena upozorenja da se ne smiju ili ih se ne preporuča  koristiti u kombinaciji s nekim grupama farmaceutskih lijekova, molimo Vas da se držite uputa koje su navedene. Pazite na doze te kad ih i koliko i u kojim slučajevima treba koristiti. Jednako tako, savjetujte se sa svojom liječnikom ili ljekarnikom, ako niste sigurni možete li kombinirati proizvode sa naše stranice sa svojom redovnom terapijom. ZA BILO KAKVE NUSPOJAVE ILI KONTRAINDIKACIJE NE SNOSIMO ODGOVORNOST. Svi proizvodi su pod kontrolom Ministarstva zdravstva i imaju valjane deklaracije za koje su odgovorni proizvođači i dobavljači.